Arama Site Ağacı Anasayfa
Ödünç Verme

Kullanıcılarımız üç kitap, üç kitap dışı materyal (dergi v.b.) olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.

Ödünç verme süresi kitaplar için on beş gün, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve

süreler, kullanıcıların sözlü (yüz yüze, telefon) ve yazılı (elektronik posta) başvuru üzerine

kütüphane yönetimi tarafından artırılabilir ancak azaltılamaz.

Bu sayfa 1319 kez gösterilmiştir.